Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2014


Το βιβλίο «Men are from Mars, Women are from Venus» έχει γραφεί από τον Αμερικανό συγγραφέα και σύμβουλο John Gray κι έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα. Το βιβλίο αναφέρει ότι τα περισσότερα από τα κοινά προβλήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι αποτέλεσμα των θεμελιωδών ψυχολογικών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων. Ανακάλυψα το βιβλίο εντελώς τυχαία, το κατέβασα και το […]

Οι άντρες είναι από τον Άρη, οι ...