Διδακτικό σενάριο “Selfies for Greece”


Το διδακτικό σενάριο “Selfies for Greece”, είναι μια πρόταση για να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των μαθητών και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με το διαδίκτυο. Το σενάριοαξιολογήθηκε και κατατάχθηκε μεταξύ των 25 βέλτιστων σεναρίων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Αίσωπος” υποβλήθηκαν συνολικά 600 σενάρια, 79 από τα οποία αφορούν τον κλάδο της Πληροφορικής. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ειλικρινά δε περίμενα αυτή τη διάκριση! Παρόλο που από το Σεπτέμβριο του 2014 δε διδάσκω πλέον στη Β’θμια εκπαίδευση, αφού έχω τοποθετηθεί στη θέση του υποδιευθυντή στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, φαίνεται ότι δεν έχω σκουριάσει ακόμα! 🙂

διδακτικό σενάριο Selfies for GreeceΧωρίς αμφιβολία, η ενασχόληση με το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συσκευές κατέχει κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις δραστηριότητες νέων κι εφήβων. Ειδικότερα, η δημοσίευση προσωπικών ψηφιακών φωτογραφιών (selfies) στο διαδίκτυο, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δημοτικότητα σήμερα. Βέβαια, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με το αν οι δραστηριότητες αυτές είναι δημιουργικές ή όχι.

Η αρχική ιδέα προέκυψε τυχαία τον Ιούνιο του 2015 κι άρχισε να παίρνει “σάρκα και οστά” τον Αύγουστο. Η όλη προσπάθεια αποσκοπεί στη δημιουργία πρωτότυπων προσωπικών ψηφιακών φωτογραφιών (selfies) με θέμα την Ελλάδα από τους μαθητές. Το φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από σύντομα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, σχολιάζεται, διαμοιράζεται και αξιοποιείται γενικότερα.

Το ψηφιακό σενάριο “Selfies for Greece”, παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες… Καταρχήν, δε βασίζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή διδακτικές ενότητες· είναι πολύ ελεύθερο και μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες κατά περίπτωση. Εξάλλου, φωτογραφίες ή ακόμα και βίντεο είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Το διδακτικό σενάριο προβλέπει προετοιμασία των μαθητών σε ορισμένες φάσεις αλλά κι εργασία εντός κι εκτός μαθήματος (τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους). Η εργασία αυτή είναι όμως ευχάριστη και πλησιάζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα. Δεν υιοθετείται κάποιο ιδιαίτερο θεωρητικό πλαίσιο… Για την τεκμηρίωση του σεναρίου, συνειδητά δεν έχει γίνει χρήση βιβλιογραφικών αναφορών. Σκόπιμα δίνεται ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα πρωτοβουλιών στους μαθητές. Επίσης, δίνεται προτεραιότητα στη βιωματική διερεύνηση, στην καινοτομία και στην ενεργή μάθηση. Το ψηφιακό σενάριο δεν περιλαμβάνει τυπικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τις δραστηριότητες στις διάφορες φάσεις του σεναρίου με ήπιο κι έμμεσο τρόπο.

Ανάμεσα στους στόχους του σεναρίου είναι κι η προβολή της ελληνικής κουλτούρας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Παρόλο που ο στόχος αυτός θεωρήθηκε (πολύ λογικά) ως πολύ φιλόδοξος από τους αξιολογητές, το στοιχείο αυτό μπορεί να προσθέσει περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτή την προσπάθεια αλλά και να κινητοποιήσει ανάλογα τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Το διδακτικό αυτό σενάριο μπορεί να ενταχθεί αυτούσιο στο μάθημα «Πληροφορική» του Γυμνασίου ή να υποστεί μικρές προσαρμογές ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε αντίστοιχα μαθήματα του Λυκείου. Επίσης, είναι δυνατό να αξιοποιηθεί στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (eTwinning, κ.α.) ή project. Μπορεί ακόμα να ενσωματωθεί ως ελεύθερη δραστηριότητα στα πλαίσια της διδασκαλίας ξένων γλωσσών (π.χ. αγγλικά) στο Γυμνάσιο ή ακόμα και στο Λύκειο. Επιπλέον, είναι δυνατό να προσαρμοστεί σε άλλα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. Ιστορία).

Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να εφαρμόσω το σενάριο σε σχολείο (σε αυτή τη φάση τουλάχιστο). Όσοι όμως από σας το θεωρείτε ενδιαφέρον, μπορείτε να το εξετάσετε ή να προωθήσετε αυτή τη δημοσίευση σε άλλους! 🙂

Ηλεκτρονική διεύθυνση σεναρίου: http://aesop.iep.edu.gr/node/16114

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων (τελικές βαθμολογίες) Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Απάντηση