Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους


Afisa-8SynedrioPekapΤο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» πραγματοποιήθηκε από 28 έως 30 Μαρτίου 2014 στην πόλη του Βόλου. Το συνέδριο οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το συνέδριο εστίασε στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
 • Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 • Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
 • Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρακολούθησα πολλές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και μάλιστα συμμετείχα στις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάζοντας την εισήγηση με θέμα «Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους».

Κατεβάστε την παρουσίαση

Απάντηση