Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού για έργο eTwinning


PosterE2synΤο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με θέμα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning και η πρώτη μέρα μεταδόθηκε ζωντανά από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 παρουσίασα την εισήγηση με θέμα «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού για έργο eTwinning σε περιβάλλον WordPress». Η εισήγηση βασίστηκε στη δημιουργία του ιστολογίου για το έργο eTwinning “Stay Healthy, Stay Fit – A Web Magazine for Teenagers”.

Κατεβάστε την παρουσίαση

Διαβάστε την ολοκληρωμένη εισήγηση (αρχείο pdf)

Απάντηση